Our Technology  
     
  Intra-oral camera ( กล้องถ่ายภาพในช่องปาก )

ด้วยขนาดของกล้องที่เม่ากับด้ามปากกา ผู้ป่วยสามารถเห็นภาพฟันของตนเองบนจอทีวี
ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น 40 เท่า ช่วยในการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและบันทึกภาพ
นั้นไว้ในแผ่นดิสก์เพื่อปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา
 
     
   
     
 
 
 
Handpieces
( ด้ามกรอฟัน )

ด้ามกรอฟันคุณภาพสูงมาตรฐานเยอรมัน ให้การกรอที่นิ่มนวลและเสียงเบาที่สุดเพื่อลดความตึงเครียด ในระหว่างการทำฟัน
 
     
   
     
 
 
 

Panoramic x-ray


Panoramic x-ray machine provides full upper and lower set of teeth and jaw framework at the same time. This will provide good information for oral examination and treatment plan. Other specialized programs of this machine such as Cephalogram and Cross section Tomogram are used for braced and dental implant treatment.


 
     
 
 
 

Digital x-ray
( การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ดิจิทอล )

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทอล ทันตแพทย์สามารถลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วยได้ถึง 70 % เมื่อเปรียบเทียบกับการ ใช้ฟิลม์ถ่ายภาพ
และให้การวินิจฉัยได้ทันทีและแม่นยำและสามารถส่งข้อมูลทาง e-mail เพื่อปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญได้

 
     
 
 
 


Laser tooth whitening

Lasers can be used to speed the effect of in-office peroxide bleaching agents.
The Food and Drug Administration ( FDA ) had granted to lasers for use in soft tissue surgery and bleaching precedures.

For more information, please check at  
WWW.biolase.com
 
     
 
 
 
Tooth cleaning with Air-flow


Much faster than conventional brushes, rubber cups, pastes and Polishing strips. And much more through –
without being abrasive
. Plaque, soft deposits and discolorations disappear quickly and Painlessly. Fresh
lemon flavor during and after treatment. Teeth feel smooth when running tongue over them. Patient feel wonderful
about their teeth.

 
 
Before   After
Before   After
 
     
 
 
 
Tooth color matching


VITA EASYSHADE
machine provides accurate shade determination For all kind of restorations. EASYSHADE allow dental
technicians and dentists to verify that a restoration shade is an acceptable match to the shade measured at the natural tooth.
No more off-color crown.
 
     
         
     
 
 
 
Dental implant For secured and predictable smile

 
 
Maximum comfort to the patients

NobelguideTM is a revolutionary treatment planning and surgical implementary system. NobelguideTM significantly enhanced predctability and sefty.

The CT scanning data would be transform to 3D jawbone on computer screen. Team of dentists then can analyze and planning implants size and position on true 3D environment.
This planning will transform into an accurate surgical template with Porcera® Software
 
 
 
     
  Teeth-In-An-Hour

We maximize patient ' s comfort by using the most technological advanced in implant dentistry, 3D computer-based planning and NobelGuide concept which is minimally invasive flapless surgery and delivery pre- fabricated crown at the same visit. This considerably reduces discomfort and dental visit.
 
     
 
 
 


CEREC 3D

- Fast, strong, accurate
- No longer waiting

- For 7 days

- Man-made lab. Work

 
     
 
  STEP 1. Examination, tooth preparation, optimal impression
 
   
  STEP 2. Computer Design
     
   
  STEP 3. Milling ceramic block
    
   
  STEP 4. Ceramic inlay / onlay / veneer / crown was ready to delivery
   
 
 
 
 
In-house laboratory
( ห้องปฏิบัติการทำฟันปลอม )

สำหรับการสร้างและแก้ไขงานฟันปลอมทั้งแบบติดแน่นและถอดได้ จึงได้งานที่รวดเร็วและสามารถปรับแต่งรูปร่าง
และสีของครอบฟันสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนให้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด
 
     
         
     
 
 
 


Our Sterilization System ( ระบบปราศจากเชื้อ )

เครื่องมือทุกชิ้นจัดเตรียมขึ้นเฉพาะผู้ป่วยแต่ละรายและผ่านการทำความสะอาดด้วยเครื่องอุลตราโซนิก( ultrasonic )
ก่อนผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้แรงดัน ( Autoclave )และสำหรับด้ามกรอฟันซึ่งประกอบด้วยท่อเล็กๆภายใน
จำเป็นต้องเครื่องออโตเครฟที่ออกแบบเพื่อใช้ในการปราศจากเชื้อ ด้ามกรอฟันโดยเฉพาะด้วยแรงดันไอน้ำ จึงให้ความ
มั่นใจในความสะอาดปราศจากเชื้อ 
     
  TOP  
     
 
 
 
  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 20.30 น. , เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ : 0-5389-4568 - 69  โทรสาร : 0-5389-4570   
Email : dent@gracedentalclinic.com , gracedentalcare@hotmail.com , gracedentalcare@gmail.com
 
Thai Eng